top of page

The 3rd, masterprosjekt 2020 - 2022

Pleddet The 3rd kommuniserer viktigheten av individualitet og mangfoldig representasjon i designfaget. Urban subkultur, vestafrikansk og nordisk estetikk er flettet sammen, for å speile den multikulturelle tilknytningen designeren har til sitt miljø.


I løpet av prosjektet har Tooti opparbeidet en avkoloniserende designtankegang, ved å utforske design fra forskjellige kulturer og kontinenter med et mål om å utvide sine egne kilder til kunnskap og inspirasjon, samt oppmuntre publikum til å gjøre det samme.

bottom of page