top of page

Ekeberg bofellesskap, Bachelorprosjekt 2019

Dette er et forslag til drift og utforming av et asylmottak med fokus på temaet omrivelsesestetikk.

Ekeberg bofellesskap befinner seg på Ekeberg i Oslo, og består av et eksisterende bygg fra 1700-tallet som kan huse tre familier, og et nybygg med minileiligheter som kan huse fire enslige mindreårige.

<- Tekniske tegninger

bottom of page