top of page

Attachment 1.0, 2021

Tekstilets design bygger på en personlig tilknytning til norsk kultur og habitat. Mønstermotivene representerer ulike objekter fra et norsk miljø, mens de organiske og forenklede formene er inspirert av både den vestafrikanske filosofien om perfekt ufulkommenhet og skandinavisk minimalisme.

bottom of page