top of page

Blåsen, 2017

Mellom Majorstuen og St. Hanshaugen i Oslo står en liten fjelltopp med navn Blåsen. Stedet har vært brukt som et fristed fra det travle byliv i over 100 år. Tidlig på 1900-tallet var det et ønske om å sette opp bebyggelse på Blåsen, men med store protester fra befolkningen i lokalsamfunnet ble prosjektet kansellert.

 

I dette fiktive prosjektet forblir det høyeste punktet på Blåsen urørt, og et drivhus er blitt plassert langs Blåsens fjellvegg.

Drivhusets formål er å gi lokalbefolkningen en mulighet til å trekke seg tilbake fra støyete byliv for å bedrive dyrking, eller reflektere i beroligende omgivelser på drivhusets taknivå.

bottom of page